MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Odcisk

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Niemcy

Telefon +49 209 97077 0
Faks +49 209 97077 33

info.masterflex@masterflexgroup.com
www.masterflexgroup.com/de


Reprezentowani przez Zarząd: Dr Andreas Bastin (Prezes), Mark Becks
Siedziba spółki: Gelsenkirchen
Rejestr handlowy w sądzie rejonowym w Gelsenkirchen: HRB 11744
Numer identyfikacji podatkowej: DE 12 71 30 717


Wyłączenie odpowiedzialności: Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.

Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

© Copyright by Masterflex SE 2020


Zastrzeżenie

Informacje pojawiające się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty zakupu lub subskrypcji akcji Masterflex i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania.

Ani Zarząd, ani spółka nie ponoszą odpowiedzialności ani nie gwarantują aktualności, dokładności i kompletności informacji. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie jako niewiążące informacje ogólne i nie zastępują indywidualnych porad w konkretnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, zmiany lub uzupełnienia całości lub części informacji zawartych na tej stronie internetowej według własnego uznania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Jako użytkownik tej strony internetowej, możesz uzyskać dostęp do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas za pośrednictwem linków. Takie łącza są wyraźnie oznaczone przez nas lub są rozpoznawalne po zmianie w wierszu adresu używanej przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych zewnętrznych stron internetowych. Ponadto link z naszej strony internetowej do innych dostawców stron internetowych nie oznacza, że identyfikujemy się z ich treścią lub popieramy ich użycie.

Niniejsza strona internetowa jest chroniona prawem autorskim, w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, ilustracje i inne treści na niej dostępne. Zastrzegamy sobie do nich wszelkie prawa. Każde użycie lub wykorzystanie wykraczające poza ustawowe granice prawa autorskiego, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to również wszelkich znaków towarowych i innych oznaczeń używanych przez nas na tej stronie.