MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Zarządzanie zgodnością

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, wdrażanie odpowiednich środków i skuteczna ochrona firmy przed odpowiedzialnością i naruszeniami przepisów. Jest to zadanie naszego działu zarządzania zgodnością.

Odpowiedzialne i zgodne z prawem zachowanie

W celu zapewnienia sukcesu biznesowego Grupy Masterflex w perspektywie długoterminowej, zgodne z prawem i etyczne postępowanie gospodarcze ma najwyższy priorytet.

Mark Becks, dyrektor finansowy Masterflex SE

Działalność biznesowa Grupy Masterflex charakteryzuje się uczciwością, uznaniem i zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla nas w Grupie Masterflex przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i dobrowolnych zobowiązań oraz działanie zgodnie z zasadami etycznymi jest rzeczą oczywistą.

W tym celu Grupa Masterflex ustanowiła system zarządzania zgodnością, którego instrumenty i środki mają na celu wspieranie pracowników w radzeniu sobie z ryzykiem prawnym.

Nasze zobowiązania w zakresie zgodności z przepisami

Kodeks postępowania dokumentuje nasze zobowiązanie do działania w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Deklaracja zasad potwierdza poszanowanie praw człowieka i promowanie bezpiecznych warunków pracy we wszystkich spółkach naszej Grupy. Nasze oświadczenie w sprawie brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie opisuje zapobieganie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu w całym łańcuchu dostaw.

Misja Grupy Masterflex

Wizja

 • Jesteśmy dostawcą produktów i systemów do rozwiązywania zadań związanych z łączeniem. Naszą szczególną specjalizacją jest stosowanie zaawansowanych tworzyw sztucznych.
 • Naszą wizją jest bycie globalnym liderem na wszystkich rynkach, na których działamy.

Strategia

 • Aby osiągnąć cele naszej wizji, realizujemy strategię opracowywania i produkcji niestandardowych i zaawansowanych produktów o wysokich korzyściach dla klienta oraz ich sprzedaży z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej.
 • Ta zorientowana na doradztwo specjalna strategia rynkowa odróżnia Masterflex od innych producentów węży.
 • Realizujemy zorientowaną na wartość strategię wzrostu z długoterminowymi celami.

Zasady

 • Jesteśmy międzynarodową grupą firm o niemieckich korzeniach.
 • Zawsze staramy się być postrzegani przez naszych partnerów biznesowych jako wiarygodny partner.
 • Nasi klienci doceniają nasze zaangażowanie i pomysłowość.
 • Jesteśmy zaangażowani w procesy oszczędzające zasoby i w ten sposób przyczyniamy się do utrzymania czystego środowiska.
 • Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych w naszych lokalizacjach na całym świecie. Zapewniamy niezmiennie wysoki standard jakości i nieustannie pracujemy nad ulepszeniami - we wszystkim, co robimy.

Co to oznacza dla nas i naszych partnerów?

Nasi klienci szukają rozwiązań dla swoich zadań związanych z połączeniami.

Wspieramy ich poprzez

 • zorientowane na klienta i wykwalifikowane doradztwo naszych sprzedawców
 • nasze doświadczenie w zakresie zastosowań, elastyczność i szybkość w znajdowaniu rozwiązań w zakresie sprzedaży i technologii
 • terminowe dostawy o nienagannej jakości
 • wzajemny szacunek, który nie ma na celu szybkiego zarobku.

Zadowolenie i lojalność naszych klientów są kluczem do rozwoju naszej firmy.

Utrzymujemy długoterminowe, partnerskie relacje z naszymi dostawcami.

Niemniej jednak chcemy uniknąć zależności. Dlatego staramy się utrzymywać zdrową różnorodność w naszej bazie dostawców.

Od naszych pracowników oczekujemy zaangażowania, własnych pomysłów i odpowiedzialnego zachowania. Oferujemy przyjazne rodzinie i bezpieczne środowisko pracy.

Kierownictwo zachęca do różnorodności naszych pracowników i rozwoju jednostki.

Drzwi kierownictwa są zawsze otwarte. Utrzymujemy przejrzystą komunikację wewnętrzną.

Kierownictwo prowadzi dialog, uzgadnia cele i regularnie ocenia wyniki.

Traktujemy wszystkich naszych pracowników i współpracowników z uznaniem i szacunkiem. Wspólnie pracujemy na sukces firmy!

Jesteśmy szeroko pozycjonowani na arenie międzynarodowej, aby być solidną i wydajną firmą, która jest również odporna na wahania gospodarcze.

Dzięki przyszłościowym produktom i ciągłemu doskonaleniu naszych procesów dążymy do osiągnięcia trwałej rentowności i stabilnego wzrostu z udziałem akcjonariuszy w zyskach.